En Hanukeii Nou eseye gen pi bon relasyon posib ak kliyan nou yo ak zanmi ap eseye jwenn pi pre yo e konsa kapab gen yon tretman tou pre ke posib pou si ou vle kontakte nou ou ka fè sa lè ou ranpli fòm sa a: